Skip to main content

Wellicht heeft u er al eens een artikel over gelezen of iemand over horen spreken: de vrij nieuwe therapie genaamd EMDR. Voor het terugbrengen van tandartsangst gebruik ik soms ook EMDR, als er tenminste sprake is van traumagerelateerde klachten. Daarom vertel ik u er graag wat meer over.

Wat is EMDR?

EMDR, oftewel, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met een posttraumatische stress- stoornis (PTTS), schrik- en/of vermijdingsgedrag als gevolg van een schokkende gebeurtenis, en andere traumagerichte angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat patiënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm waarbij doorgaans enkele behandelingen voldoende zijn.

Hoe werkt EMDR?

De therapeut zal aan de patiënt vragen om terug te denken aan de gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit is nodig om meer informatie over de traumatische gebeurtenis te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen om de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, nu in combinatie met een afleidende stimulus. Voor deze stimulus wordt vaak de hand van de therapeut gebruikt. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (series) stimuli. Na elke set volgt er een korte rustperiode.

emdr

De therapeut vraagt vervolgens aan de patiënt wat voor gedachten er bij hem/haar naar boven komen. Door EMDR komt een stroom aan gedachten en beelden op gang, soms gepaard met gevoelens en lichamelijke sensaties. De patiënt wordt gevraagd om zich na elke set te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe set volgt.
Door EMDR wordt het natuurlijke verwerkingsproces gestimuleerd, doordat het concentreren op een afleidende stimulus (de hand van de therapeut), de toegankelijkheid tot herinneringen vergroot.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets zullen er toe leiden dat de herinnering aan de traumatische gebeurtenis haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. De herinneringsbeelden zelf veranderen ook en worden ze vaak waziger of kleiner.

Wilt u meer weten over EMDR en hoe ik dit toepas? Stel gerust een vraag via het contactformulier.