Skip to main content

Dente Pe, behandeling van tandartsangst

Angst ontstaat vaak vanuit negatieve ervaringen die in de jeugd zijn ontstaan. De schooltandarts wordt regelmatig als oorzaak genoemd. Ook pijnlijke of negatieve ervaringen bij een tandarts in het (recente) verleden kunnen aanleiding zijn voor het ontstaan van angst. Controleverlies, schaamte en angstaanjagende verhalen van familie en vrienden spelen eveneens een rol bij het in stand houden van de tandartsangst.

Twee en een half miljoen Nederlanders hebben in meer of mindere mate moeite met tandartsbehandelingen. Ook zou circa tien procent van de volwassen bevolking niet naar de tandarts gaan. Opmerkelijk is dat één op de vier van tandartsen zelf ook aan tandartsangst lijdt. (bron: psycholoog.net)

Button Text