Skip to main content

Enquête voor tandartsen en mondhygiënisten

Hoe ziet u uw rol in het begeleiden van angstige patiënten? Wat doet u al om patiënten op hun gemak te stellen? Om behandelaars zo goed mogelijk te kunnen helpen, heb ik een enquête ontwikkeld met dit soort vragen. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd. Relaties en nieuwsbriefabonnees; houd uw e-mail in de gaten!